עיוורון עצמי יזום


"מי שמופלים לרעה ביו"ש הם דווקא היהודים" – נדב העצני במאמר שאמור לדבר בעד העובדות שובר שיא דמגוגי שכמותו לא ראיתי הרבה זמן. מה גורם לאדם שפוי ומשכיל לכתוב מאמר שמדבר על זה ש"צריך לבדוק את העובדות" לכתוב שקר כל כך בוטה? האם הוא באמת לא שמע אף פעם על העובדה שדווקא ה"לא יהודים" ביו"ש הם אלה שמופלים לרעה, אלא שלא זוכים לזכות לבחור ולהבחר, בחופש התנועה, בחופש הדיבור, בחופש ההתארגנות, בזכות הקניין, בחופש הדת או בכל חירות מינימלים אחרת?