דת הסביבה?


שאלה: אם אמונה בשינוי אקלימי היא דת, ואסור להכניס סימנים דתיים לבתי ספר ממלכתיים באיחוד האירופי, האם אסור להכניס לבתי ספר באיחוד אמצעים למניעת שינוי אקלימי?!