מי שכח מה זה להיות יהודי?


ביום כיפור נאם הרב הראשי האשכנזי לישראל בבית הכנסת ישורון בירושלים. במסגרת אותו נאום, חוץ מהגדרת השמאל כשטן (במסגרת פינתנו "אהבת אחים" ) העלה הרב מצגר טענה קצת מוזרה:

"בגימטריה, המילה "השטן" היא 364, וזה הסימן הראשון. היום החסר במניין ימי השנה הוא יום הכיפורים".

ז"א שלפי דעתו של הרב בשנה יש 365 ימים. זה אולי נכון אם אתה אפיפיור, והשנה שאתה מדבר עליה היא שנה גרגוריאנית לא מעוברת אבל כשאתה הרב הראשי ואתה נואם ביום כיפור, אתה אמור לנאום בתשרי ולא בספטמבר, ולהתייחס לשנה עברית ולא לשנה לועזית,ובשנה עברית אין אף פעם 365 ימים בשנה. יש 353,354,355,383, 384 או 385 ימים.

מודעות פרסומת